3.1 Prinsippene for relasjonsbygging

16.66 %

3.1 Prinsippene for relasjonsbygging

E-læring – Oppbygging av relasjoner

Fire gode vaner: Et kommunkasjonsverktøy for helsepersonell, som og kan brukes i veiledning.

 1. 1. Vane. Investere i begynnelsen: Verbalt og nonverbalt. Planlegg. Skap tillit. Bygg relasjon
 2. 2. Vane. Utforsk pasientens (studentens) perspektiv: Avklar forventninger, hva som betyr mye for dagliglivet, utforsk forståelse
 3. 3. Vane. Vis empati: Vær åpen for følelser. Vær obs på egne reaksjoner. Vis empati både verbalt og nonverbalt.
 4. 4. Vane. Investere i avslutningen: Gi relevant informasjon. Involver den andre i beslutninger. Ha mål om å fremme læring/mestring. Avslutt på en god måte

Ref: https://tidsskriftet.no/2014/10/kommentar-og-debatt/kommunikasjon-som-verktoy-i-klinisk-hverdag

Å ta pasientens perspektiv under konsultasjon – Helse Bergen (helse-bergen.no)

 1. Presentere prinsippene for “støtte”
 • a. Trygghet
 • b. Tillit
 • c. Aksept
 • d. Tilhørighet
 • e. Få en relasjon

Viser disse prinsippene i en case. (Som ved fase 1 i Fire gode vaner)

 1. Presentere prinsippene for “samspill”
 • a. Dialog
 • b. Å nære
 • c. Respekt
 • d. Være partner
 • e. Gi passe utfordringer

Bygge videre på casen og vise prinsippene (Som ved fase 2 og 3 i Fire gode vaner)

 1. Presentere prinsippene for kjennetegn på veileder
 • a. Forutsigbarhet
 • b. Engasjement
 • c. Kontinuitet
 • d. Tydelige tilbakemeldinger
 • e. Opplevelse av mestring
 • f. Kompetanse

Bygge videre på casen og vise en samtale som foregår etter en pasientsituasjon. Presenterer hvordan avslutte på en god måte. (Fase 4 i Fire gode vaner)