5.6 Arbeidsmiljøloven/andre rettigheter

75 %

5.6 Arbeidsmiljøloven/andre rettigheter

Når en student er i praksis i en virksomhet, skal studenten anses som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at studenten er underlagt Arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter. Dette medfører at studenter har samme rettigheter og skal følge samme prosedyre som de ansatte dersom en er utsatt for skade i praksissituasjon (for eksempel stikk på brukt kanyle).  

 

Ammetid 

Studenter i praksis har også rett til ammefri. Vær oppmerksom på at retten til ammefri ikke gir rett til redusert antall obligatoriske undervisningstimer eller praksistimer.