4.2 Grunnprinsipper

40%

4.2 Grunnprinsipper

LØFT-tilnærmingen består av et sett grunnleggende læresetninger; grunnprinsipper og et sett standardiserte spørsmål eller intervensjoner. Grunnprinsippene avspeiler holdninger og antagelser om hva som best fremmer læring, utvikling, problemløsning og endring.   

Når vi skal skape et positivt og utviklende læringsmiljø, er det avgjørende hvordan vi tenker at vi skaper forutsetninger for god læring og progresjon. Kandidatens holdninger til egen læring står sentralt, samtidig som at den som veileder også gir forutsetninger og mulighetsrom for å lykkes. Grunnprinsippene nedenfor kan benyttes som tenkningsgrunnlag til å skape et trinnvis, utviklende læringsløp. 

  • Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om 
  • Det finnes både problem og ikke-problem 
  • Du trenger ikke forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning! 
  • Den atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. 
  • Språk skaper virkeligheter
  • Små endringer skaper større endringer 
  • Endring er uunngåelig, stabilitet en illusjon. 
  • Hvis det du gjør virker: Gjør mer av det! Hvis det du gjør ikke virker: Gjør noe annet! 
  • De saken gjelder, vet best.

«Dit du tror du skal, er det sannsynlig at du ender opp».
Både som veileder og som student.

Punkt 4 i denne forelesningen vil kort oppsummere de mest sentrale grunnprinsippene. 

Anne Marie Joa som holder en forelesning om løsningsfokusert veiledning