2.6 Refleksjonen fortsetter

90.9 %

2.6 Refleksjonen fortsetter 

Etter at en veiledningsprosess er avsluttet fortsetter refleksjonen både for student, praksisveileder og praksislærer. Man reflekterer over de nye erfaringene man nå har fått. Disse erfaringene blir deler i en ny helhet i en forståelsesprosess, hvor mennesket får innsikt og tilegner seg noe nytt. Utgangspunktet for ny forståelse er en vilje og et ønske om å forstå. Det er en måte å søke kunnskap og forståelse på som innebærer å være åpen og deltagende, hvor man kan få ny innsikt, men hvor man også er nær egen selverkjennelse (Eriksson & Lindström, 2009).

Danning er selve denne prosessen som mennesket er i. I denne prosessen er man alltid i bevegelse og underveis. Vi tolker ikke vår erfaring av virkeligheten, men virkelighetserfaringen er tolkningen, hevder Gadamer (2010). Danningen oppstår idet man erkjenner det egne i det fremmede, for så å vende tilbake til seg selv. Hjemkomsten til en selv utgjør danningens vesen. Mennesket er i en uendelig, indre danningsprosess, hvor mennesket utvikler og utvider sin kjerne mot å bli til både som menneske og profesjonsutøver.