5.2 Dokumentasjonskrav

-1 %

5.2 Dokumentasjonskrav

Det er krav til dokumentering av vurderingene som gjøres gjennom hele praksisperioden.  

Det betyr at de erfaringene og vurderingene dere gjør av studenten må dokumenteres. Dette må gjøres skriftlig og tas opp med studenten slik at han eller hun får uttale seg. Dersom det avholdes møter eller samtaler som er av betydning i vurderingen, kan det være lurt å skrive korte referat som sendes på e-post til studenten. 

Dette er viktig for rettssikkerheten til studenten, men også viktig for at praksisveileder skal dokumentere sine egne vurderinger underveis. Det skal være klart for studenten hva som kreves og hva de kan gjøre for å forbedre seg. 

Dersom det blir en klagesak, må alle situasjoner av betydning være skriftliggjort. Dette kan være i form av notater, referater, vurderingsskjemaer og lignende.

Forvaltningsloven §17