3.5 Case 3 – TALK/ kort refleksjonssamtale

83.31 %

3.5 Case 3- TALK/ kort refleksjonssamtale

Verdier:

  • Gi konstruktive tilbakemeldinger.
  • Finn løsninger framfor å fordele skyld. 
  • Identifiser gjerne positive handlinger og adferd. 
  • Vær profesjonell i kommunikasjonen med andre.
  • Vær lærevillig og verdsett alle innspill.
  • Se etter små tiltak og følg dem opp.

Ref. Talkdebrief.org