4.4 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

100 %

4.4 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

Det viktigste ved LØFT perspektivet er at du som veileder gir annerkjennelse og respekt for det ståstedet og den situasjonen din kandidat har. Spørsmålsstillingene er derfor vesentlige og at du lytter nøye og fanger opp de ordene og begrepene som kandidaten selv bruker. Disse ordene benytter du når du stiller nye spørsmål videre i samtalen. På den måten viser du respekt for kandidatens ståsted samtidig som du gjennom å stille spørsmålene guider han/hun framover i en progresjon:”Hvor skal kandidaten hen, og hvordan kommer han/hun seg dit?” 

Reflekter over følgende spørsmål:

  • Hva er din intensjon som veileder? I forståelsen av hva slags veileder ønsker du å være? 
  • Hvilke av LØFT grunnprinsippene tenker du kan ha størst betydning i en lærings – og veiledningssammenheng? 

Referanser

LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse-utvikling og konfliktløsning. Gro Johnsrud Langslet. 1999. Gyldendal Akademiske. 
 
Løsningsskapende samtaler. Peter DeJong og Insoo Kim Berg. 2005. Gyldendal Akademiske. 
 
Løsningsfokusert coaching. Gry Espedal mfl. 2006. Gyldendal Akademiske.