1.4 Veiledningstradisjoner

50 %

1.4 Veiledningstradisjoner

Tveiten (2019) beskriver følgende tradisjoner for veiledning:

Terapitradisjonen

Håndverkstradisjonen

Veiledning gjennom handling og refleksjon