5. Rettigheter og plikter – Innledning

0 %

5. Rettigheter og plikter – Innledning

Stine Bliktun Sørflaten, seniorkonsulent ved Det helsevitenskapelige fakultet

I denne modulen vil vi gå gjennom noen viktige regler som påvirker veiledning av studenter i praksis. Disse reglene gjelder alle studier og ulike typer praksis og er hentet fra relevante lover og forskrifter. Som praksisveileder bør en kjenne til studentens rettigheter og andre krav til veilederrollen, for å unngå å gjøre formelle feil som kan få for store konsekvenser for studenten det gjelder. De faglige kravene og vurderingene for hver enkelt praksisperiode styres av emnebeskrivelse og praksissted.

Etter at du har gjennomført denne modulen forventes det at du:

  • Har kunnskap om studenters rettigheter og plikter gjennom hele praksisforløpet
  • Vet hvem du som praksisveileder kan få støtte, råd og veiledning av
  • Har kunnskap om krav til dokumentering i alle faser av praksisperioden
  • Vet hvordan varsel om “ikke bestått” skal håndteres og følges opp
  • Forstår viktigheten av krav om taushetsplikt i veilederrollen