3.2 Samtale mellom veileder og student

33.33 %

3.2 Samtale mellom veileder og student

I denne læringsressursen vil du få se deler av en forventningssamtale og en veiledningssamtale, samt en TALK debrief. TALK er et verktøy utarbeidet for klinisk debrief. Det kan også brukes etter enhver læresituasjon. Det fremmer en støttende læringskultur og pasientsikkerhet.

TALK/DEBRIEF

T  TEMA-Target – Hva skal vi diskutere for å sikre pasientbehandling og sikkerhet? Del ditt perspektiv – og bli enig om et felles tema.

A  ANALYSE-Analysis – Hva hjalp eller hindret oss i situasjonen? Analyser valgt tema – både det som gikk bra, og det som må forbedres.

L  LÆRINGSPUNKTER- Learning Points – Hva har vi lært av situasjonen? Belys ulike læringspunkter. 

K  KJERNETILTAK- Key Actions – Hva gjør vi videre? Bli enig om tiltak. Fordel ansvar, iverksett og følg opp. T

Ref. Talkdebrief.org

Etter hver samtale får du mulighet til å reflektere rundt det som skjer i samtalen. Du velger selv hvor utfyllende svar du vil gi. Svarene dine sendes ikke inn, men du kan selv printe/lagre svarene dine i oppsummeringen for å ta dem med til videre gruppediskusjoner i samlingene.

Lykke til!

Fagansvar: Jorunn Flaten Lyngset og Synnøve Eidsvik Folkvord.