5.1 Praksisvurdering

12.5 %

5.1 Praksisvurdering

Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen. Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis, eller som hovedregel senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/ikke bestått.

Tidslinje for praksisvurdering
Tidslinje for praksisvurdering

Studentenes plikter 

Midt-/sluttvurdering 

Varsel om ikke bestått  

Alvorlige hendelser før sluttvurdering 

Nekter å signere 

(Mangel) på klagerett på resultatet 

Klage på formelle feil 

Hvem kan bistå praksisveileder?