4.3.1 Løsningsfokuserte spørsmålsstillinger

80 %

4.3.1 Løsningsfokuserte spørsmålsstillinger

Generelle 

 • Hva er bra? 
 • Hva har blitt bedre i det siste?  
 • Hvorfor viste det seg å være så lurt/fornuftig/klokt? Hva har skjedd? 
 • Hva ønsker du? 
 • Hvordan kan vi gjøre dette på en annen og bedre måte? 

Skalaspørsmålet 

Det vises i sin helhet til forelesningen, del 5. 

Unntaksspørsmål 

Still spørsmål hvor du går bak problemene og leter etter hvordan det ser ut når problemet er mindre eller fraværende (i korte perioder): 

 • Når var problemet mindre eller kanskje helt borte? 
 • Kan du huske siste gangen du var i nærheten av målet/slik du ønsker det skal være? Eller du gjorde noe av det du ønsker? Hva skjedde? 
 • Hva var annerledes da? 
 • Hvem gjorde hva forskjellig? 
 • Hva gjorde du annerledes når du merket at situasjonen ble mindre problematisk? 
 • Hvordan merket du det?  
 • Hvordan merket andre det? 

Mestringsspørsmål 

 • Når situasjonen er så vanskelig/håpløs, hvordan klarer du å komme deg gjennom dagen?
 • Hvordan kommer du deg opp om morgenen?  
 • Hva kommer det av at du ikke gir opp? 
 • Hvordan vet du hva som er lurt for deg å gjøre for å komme deg gjennom dagene?  
 • Hvor fikk du idèen fra?  
 • Hva fortalte deg at det var lurt å gjøre akkurat slik?
 • Hva forteller dette om dine kvaliteter og egenskaper 

Registreringsoppgave. Hjemmelekse/-oppgave. «In-between-session-task» 

En invitasjon til å lete etter det man ønsker mer av. Noter ned stikkord på disse spørsmålene: 

 1. Legg merke til ting som skjer som du ønsker skal fortsette å skje under utdanningen du tar. 
 2. Legg merke til ting som skjer som kan være tegn på at noe er i ferd med å bli bedre. 

I forelesningen vil det bli vist til noen av de mest sentrale spørsmålsstillingene i LØFT. 

Anne Marie Joa som holder en forelesning om de mest sentrale spørsmålsstillingene i LØFT

Kilder:

 • LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse-utvikling og konfliktløsning. Gro Johnsrud Langslet. 1999. Gyldendal Akademiske. 
 • Løsningsskapende samtaler. Peter DeJong og Insoo Kim Berg. 2005. Gyldendal Akademiske. 
 • Løsningsfokusert coaching. Gry Espedal mfl. 2006. Gyldendal Akademiske.