2.1 Veiledningsprosessens ulike faser

9.09%

2.1 Veiledningsprosessens ulike faser

En veiledningsprosess består av ulike faser, illustrert i fiskefiguren av Tveiten (2019). Fasene deles inn i bli-kjent fasen, arbeidsfasen, avslutningsfasen og fasen etter avslutning. Fiskefiguren illustrerer at det er forskjell på hvor lenge man er i de ulike fasene. Bli kjent fasen er kortere enn arbeidsfasen, som er den lengste fasen. Disse fasene brukes også til å strukturere en veiledningstime. Man starter veiledningen med en innledning, fortsetter med en sak/erfaring, for så å ha en avslutning. Hensikten med innledning er økt fokus og tilstedeværelse i veiledningen. En sak kan være en erfaring som studenten/veisøker ønsker veiledning på. 

Fiskefiguren (Tveiten, 2019, s. 94)