5.4 Taushetsplikt

50 %

5.4 Taushetsplikt

Alle ansatte i den offentlige helse- og omsorgstjenesten er omfattet av taushetsplikt, men etter ulike lovbestemmelser. Alle disse henviser til forvaltningsloven. En student har taushetsplikt gjennom Universitets- og høgskoleloven.  

På bachelor i sykepleie blant annet, får studentene undervisning om taushetsplikt og må ha signert taushetsplikterklæring før de kan få gå ut i praksis. 

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold. 

Opplysninger kan kun gis dersom det er nødvendig. Tenk need-to-know-prinsippet.  

Eksempler på at brudd på taushetsplikten likevel skjer er på pauserommet eller ved kollegautveksling, fordi man skal for eksempel rådføre seg med en kollega. 

Vi har erfaring fra flere tilfeller hvor studenter blir forhåndsdømt før praksis har startet. I ett konkret tilfelle fikk en student store utfordringer i praksisperioden sin, fordi veilederen på forhånd hadde hørt snakk fra en annen avdeling at vedkommende student var “tiltaksløs og lat”.  

Husk å opptre profesjonelt og tenk gjennom hvordan du omtaler studenten og til hvem

Den som praksisveileder kan og skal rådføre seg med i alle situasjoner, er praksislærer fra UiS. Dersom man har behov for å snakke med noen på praksisstedet, er den som er studentansvarlig på avdelingen den riktige. 

Taushetsplikt inkluderer også trygg oppbevaring av dokumenter, samt sending av disse. 

Forvaltningsloven § 13