2.3.2 Veiledning og oppfølging i denne fasen

45.45 %

2.3.2 Veiledning og oppfølging i denne fasen

I denne fasen er det særlig viktig å sette av tid til veiledning. Tett oppfølging av studenten, og å arbeide sammen med studenten i ulike oppgaver kan fremme trygghet og forebygge stressreaksjoner hos studenten. Å få arbeide tett sammen en erfaren praksisveileder gir god læring, samtidig kan praksisveileder bli kjent med studentens kunnskapsgrunnlag. Dette kvalitetssikrer både arbeidet som utøves mot en tredjepart, pasienten, og fremme selve veiledningen. Studentene/veisøkere kan være preget av utrygghet og frykt for å ikke strekke til, å ikke være flink nok i denne fasen. Det bør derfor være rom for å vise sine usikre sider, uten at man som student skal engste seg for at det virker negativt inn på senere vurderinger (Bjerknes, 2015; Tveiten 2019).