1. Veiledning i kliniske studier – Innledning

0 %

1. Veiledning i kliniske studier – Innledning

Dagrunn Nåden Dyrstad, Intensivsykepleier og Førsteamanuensis ved Det Helsevitenskapelige Fakultet

I denne første modulen vil det være fokus på hva veiledning er og hva det ikke er, veileders funksjon og rolle, hensikt og mål med veiledning samt ulike former for veiledning. Videre blir kompetanse og læring, veiledningens grenseområder, etikk og verdier i veiledning belyst, inkludert tanker om menneskesyn og syn på læring. Modulen avsluttes med spørsmål til refleksjon. 

Etter at du har gjennomført denne modulen forventes det at du:

  • Har kunnskap om og forstår hva begrepet veiledning betyr
  • Har kunnskap om teori som grunnlag for egen veiledning
  • Forstår sammenhenger mellom veiledning og betydning for studentenes læring