4.1 Hva er – og hvor benyttes LØFT, teoretisk kildegrunnlag

20 %

4.1 Hva er – og hvor benyttes LØFT, teoretisk kildegrunnlag og perspektiv

LØFT – løsningsfokusert tilnærming er et alternativ til tradisjonell problemløsning, utviklings – og læringsarbeid. Fokuset er å jobbe systematisk med løsningsalternativer og hvordan skape disse. I veiledingssammenheng vil dermed samtalene dreie seg om hvordan du som veileder kan tenke, spørre og samtale på en måte som fremmer en positiv utvikling for den det gjelder. Med respekt og anerkjennelse som fundamentet i veiledningen.  

Samtale mellom student, lærer og veileder

LØFT har sitt utspring fra henholdsvis terapi og organisasjonsutvikling. Utgangspunktet innen terapi kom fra USA og et psykologmiljø med Insoo Kim Berg og Steve de Shazer som sentrale fronfigurer innen SFBT – solution focused brief therapy, for 30-40 år siden. Innen organisasjonsutvikling bygger LØFT på AI – appreciative inquiry, hvor David Cooperrider er sentral, samt miljøet ved Case Western Reserve University, Ohio, USA. LØFT ble introdusert i Norge på slutten av 1990-tallet ved blant annet psykologen Gro Johnsrud Langslet. Tilnærmingen benyttes i dag bredt internasjonalt innen læring og utvikling, terapi og i endringsarbeid.