1.6 Faglig kompetanse og læring

70 %

1.6 Faglig kompetanse og læring

Formålet i yrkesfaglig veiledning er å bidra til å utvikle den veilededes fagkompetanse (Pettersen & Løkke, 2019). Dette innebærer ferdigheter i å observere, analysere og reflektere systematisk med utgangspunkt i fagets kunnskapsbase, profesjonens teoretiske forståelse og praktiske innsikt. For å utfordre den veilededes teoretiske forståelse, kan man stoppe opp og trekke fram et praktisk relevant eksempel som også har teoretisk relevans. Det kan da ha en eksemplarisk verdi, noe som betyr at det kan ha generell og teoretisk interesse (Lauvås og Handal, 2014; Pettersen & Løkke, 2019). Dette betyr at man knytter teori (kunnskap) sammen med ferdigheter og reflekterer på ulike nivåer (Blooms taksonomi). De ulike nivåene her er ifølge Pettersen & Løkke (2019, s. 87):

Tilegnelse og forståelse av teoretiske kunnskaper, anvendelse av tekniske/praktiske og ikke-tekniske ferdigheter med påfølgende analyse, evaluering og syntese utgjør til sammen både generell og spesiell fagkompetanse relatert til den enkelte utdanning/spesialisering.