2. Faser i veiledning – Innledning

0 %

2. Faser i veiledning – Innledning

Grethe H. Bjerga, emneansvarlig for MHV266 profesjonsveiledning og MHVVEIL veiledningsutøvelse 

I denne modulen utdypes faser i en veiledningsprosess. Fasene deles inn i en planleggingsfase, en bli-kjent fasen, arbeidsfasen og avslutningsfasen. I kapittelet er det lagt særlig vekt på relasjon, refleksjon, ansvar og dialog som utgangspunkt for å en god veiledningsprosess i kliniske studier, slik at studenten kan utvikle seg som menneske og profesjonsutøver. Modulen avsluttes med spørsmål til refleksjon. 

Etter du har gjennomført denne modulen forventes det at du:

  • Å bli bevisst sin rolle, sitt ansvar og betydning som praksisveileder 
  • Har kjennskap til teori som grunnlag for egen veiledning, og opplever økt veiledningskompetanse 
  • Vet hva veiledning av studenter innebærer ut fra faser i veiledningen 
  • Har kunnskap om hva som fremmer refleksjon og læring hos studenter 
  • Reflekterer over egen rolle i forventningssamtaler, veiledning og vurdering