4. LØFT – Innledning

0 %

4. LØFT – Innledning

Anne Marie Joa, utdanningssjef Helse Stavanger HF

LØFT er forkortelsen for løsningsfokusert tilnærming. På engelsk er benevnelsen SOFA – solution focused approach, og tilnærmingen har i flere tiår vært benyttet internasjonalt innen blant annet veiledning. Denne modulen vil gi en kort innføring i tenkningsgrunnlaget og perspektivet som ligger til grunn i LØFT. I tillegg vil enkelte sentrale spørsmålsstillinger bli presentert, som er aktuelle i veilendingssammenheng. 

Etter at du har gjennomført denne modulen forventes det at du:

  • Får en kortfattet innføring i hva LØFT er; løsningsfokusert tilnærming 
  • Blir bevisstgjort på hvordan benytte løsningsfokusering i rollen som praksisveileder 
  • Har kjennskap til de løsningsfokuserte grunnprinsippene/læresetningene  
  • Kjenner til enkelte spørsmålsstillinger som verktøy til benyttelse i veiledersamtaler
  • Reflekterer over egen rolle og intensjon som veileder