2.5 Avslutningsfasen

81.81%

2.5 Avslutningsfasen 

Hensikten med avslutningsfasen er å avslutte en veiledningsprosess, reflektere over oppnådd læring i forhold til læringsutbytter, samt refleksjon over egen utvikling. Å avslutte er å sette et punktum for en prosess som har vart en tid, samtidig skal man også se framover, se videre, særlig i et utdanningsløp. Som veileder bør man legge til rette for at studenten/veisøker får gi uttrykk for hva det betyr å avslutte denne veiledningen eller praksisen.  

Det er viktig at studenten får evaluere veiledningsprosessen og praksisen i de kliniske studiene. Like viktig er det også å tydeliggjøre hvordan evalueringen som gis vil bli brukt av utdanningssted og praksissted.   

Det kan være fint og viktig å markere avslutninger. Det kan skje ved at deltagerne i en veiledningsprosess gir hverandre ord om hvilke betydninger de har hatt for hverandre.  Studentene markerer ofte avslutning på et praksissted på sin måte.