5.7 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

100 %

5.7 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

Når man veileder studenter i praksis bør faglige vurderinger som gjøres dokumenteres forløpende og følges opp på korrekt måte. Dette er særlig viktig i de tilfellene hvor studenter har utfordringer med å oppnå målene og det er en risiko for ikke bestått praksis. Studenten skal da ha et tydelig varsel og ekstra oppfølging videre i praksisløpet. Hele veien må man ha fokus på å opptre profesjonelt og opprettholde taushetsplikten.

Reflekter over følgende spørsmål:

  • Ved tvil om studenten skal få bestått eller ikke, hvilket resultat ville du gitt og hvorfor?
  • Hvis det er behov for å sende varsel om “ikke bestått”, hvordan skal dette gjøres og hva skal varselet inneholde?
  • Hvilke situasjoner og møter med studentene dokumenterer du, og hva gjør du med dokumentasjonen videre?
  • Hvilke rettigheter har studenten til å klage på praksis?