1.7 Veiledningens grenseområder

80%

1.7 Veiledningens grenseområder

Det er mange grenseområder for veiledning i funksjonsorienterte profesjoner siden veiledningens utgangspunkt er praksiserfaringer, disse grensene er heller ikke klare. Likevel, i eksempelvis terapi er fokuset på personen og dens erfaringer/utfordringer, mens fokus i veiledning er på yrkesutøveren og praksissituasjonen (Tveiten, 2002 s. 36). Undervisning er et grenseområde, da man i veiledning helst skal forsøke å holde tilbake egne kunnskaper, slik at den som veiledes selv gjør oppdagelser. Andre grenseområder er ledelse, evaluering, sjelesorg og rådgivning hvor man skal være forsiktig med å trekke dette inn i veiledning. 

Tveiten, 2019