4.3 Spørsmålstillinger, eksempler til benyttelse innen veiledning

60 %

4.3 Spørsmålstillinger, eksempler til benyttelse innen veiledning

Spørsmålsstillingene i LØFT er vesentlige og søker kun etter å finne løsninger for den det gjelder. Spørsmålene gir et praktiske alternativ til tradisjonell problemanalyse ved at med konsekvent spør etter hva vedkommende ønsker å oppnå og hvordan han eller hun kan vite at ønskene er oppnådd. Tilnærmingen har fokus på her og nå og fremtid, og i fortiden kun ved å spørre om det som har fungert tidligere. «The only thing worth talking about is where we are going…». (de Shazer, 1994, personlig kommentar).