3.6 Oppsummering

100%

3.6 Oppsummering

En god relasjon mellom student og veileder bygges på grunnlag av støtte, trygghet og tillit, og at det er et samspill mellom student og veileder. Læringsprosessen påvirkes av veileders kompetanse på veiledning og kommunikasjon, og at veileder er engasjert og viser empati. Derfor påvirkes læreprosessen av egenskaper hos veileder. Studenten trenger opplevelse av mestring og å bli næret med passe utfordringer. Forutsigbarhet, refleksjon, kontinuitet og tydelige tilbakemeldinger er avgjørende for studentens læring. 

Referanser

Reflection as a Skill – Clinical Supervision as a Prerequisite for Professional Development to Ensure Patient Safety
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2454818

A Paradigm Shift in Nurse Specialist Clinical Supervision—Implementation of a Competence Program
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2377960819844366

Clinical supervision and non-technical professional development skills in the context of patient safety – the views of nurse specialist students
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2445452/Jolstad2017.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Development of resilience in nursing students: A systematic qualitative review and thematic synthesis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595318303998